Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2016
Ημ/νια: 19/11/2015 12:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΜΨΞΩΚ8-ΧΧ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη