Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 236/2014 σχετικά με τη «Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την επιβολή προστίμων για την στάθμευση οχημάτων την περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης»
Ημ/νια: 19/11/2015 13:13:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΡΒΒΩΚ8-ΠΧΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη