Θέμα: Αντικατάσταση των παραιτηθέντων από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔΔ με την επωνυμία (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης) και τροποποίηση της αριθμ.221/2014 προγενέστερη απόφασή του
Ημ/νια: 19/11/2015 12:28:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΨΥΩΚ8-ΕΧ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη