Θέμα: 19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
Ημ/νια: 18/11/2015 09:08:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΜΨΩΚ8-4Ρ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη