Θέμα: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 18/11/2015 09:13:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΝΙΩΚ8-9ΒΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη