Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2016
Ημ/νια: 17/11/2015 12:33:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΨ1ΩΚ8-ΛΒΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη