Θέμα: Απευθείας ανάθεση της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης – για την ομάδα 3: Επισκευή και συντήρηση δικύκλων και τρικύκλων, - για την ομάδα 5: εργασίες φανοποιείου – βαφής όλων των οχημάτων και – για την ομάδα 7: εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών (βουλκανιζατέρ) όλων των οχημάτων
Ημ/νια: 17/11/2015 12:37:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨ0ΓΩΚ8-ΜΙΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη