Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016
Ημ/νια: 17/11/2015 11:37:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΞ1ΩΚ8-47Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη