Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη μη αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2016
Ημ/νια: 17/11/2015 11:48:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΡΥΩΚ8-Θ15

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη