Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2016
Ημ/νια: 17/11/2015 11:55:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω62ΜΩΚ8-6ΝΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη