Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τέλους αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης και Κιμμερίων για το έτος 2016
Ημ/νια: 17/11/2015 12:11:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Η9ΩΩΚ8-ΡΜΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη