Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την μη αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2016
Ημ/νια: 17/11/2015 12:24:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω67ΘΩΚ8-ΛΥΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη