Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη μη αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2016
Ημ/νια: 17/11/2015 12:27:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ω3ΘΩΚ8-ΖΤ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη