Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
Ημ/νια: 16/11/2015 12:52:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΡΔΩΚ8-ΦΞΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση