Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Ημ/νια: 16/11/2015 10:41:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓΗΩΚ8-ΖΥΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη