Θέμα: Αποδοχή της αρ. πρωτ. 4469/06-112015 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με «τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου – του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ημ/νια: 12/11/2015 11:01:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΝΦΩΚ8-ΛΩΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη