Θέμα: Αποδοχή παραίτησης μελών της μειοψηφίας από την Οικονομική Επιτροπή από το αξίωμα μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 23/10/2015 11:25:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 79Χ2ΩΚ8-9Μ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη