Θέμα: Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2014
Ημ/νια: 22/10/2015 10:28:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΘΓΩΚ8-ΘΔ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη