Θέμα: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εντός ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου
Ημ/νια: 22/06/2020 11:30:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΦΘΩΚ8-Π4Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου