Θέμα: Έγκριση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Διομήδη – Αγριανών – Κλεισούρας, στη Ν. Χρύσα Ξάνθης
Ημ/νια: 28/04/2020 13:02:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΦ6ΩΚ8-ΠΥ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου