Θέμα: Μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στα καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει
Ημ/νια: 09/04/2020 12:14:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΒΠΩΚ8-ΛΨΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου