Θέμα: Κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 22/01/2020 08:11:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ε0ΖΩΚ8-ΨΛ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου