Θέμα: Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Ξάνθης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ)
Ημ/νια: 05/11/2019 11:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΝΦΩΚ8-ΦΧΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου