Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» σε δημοτική οδό αγροκτήματος Λεύκης
Ημ/νια: 22/10/2019 12:16:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΖΦΦΩΚ8-ΔΗΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου