Θέμα: Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στο 1,5 χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης - Καβάλας
Ημ/νια: 22/10/2019 12:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Χ8ΓΩΚ8-Β6Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου