Θέμα: Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» στη Μαρία Ηλ. Περκουλίδου – Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις «Πολιτιστική Θεσσαλονίκη»
Ημ/νια: 22/10/2019 08:15:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔΑΩΚ8-ΥΗΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου