Θέμα: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου και σιωπηρής παράτασης μίσθωσης του ΚΕΠ 314 έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
Ημ/νια: 22/10/2019 08:34:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΨΙΩΚ8-ΞΟΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου