Θέμα: Δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση ακινήτου με χρησιδάνειο εντός του στρατοπέδου Στεφανίδη στην Ξάνθη
Ημ/νια: 18/10/2019 13:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΣΑΩΩΚ8-ΖΜΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου