Θέμα: Παράταση υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης
Ημ/νια: 28/06/2019 09:01:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΗΤΩΚ8-Ο1Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου