Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 14/01/2019 08:12:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3Ζ4ΩΚ8-8Η9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη