Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη»
Ημ/νια: 17/12/2018 12:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓ41ΩΚ8-ΡΕ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου