Θέμα: Δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ύδρας και επί της Πλατείας Εμπορίου
Ημ/νια: 17/12/2018 12:52:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΙ0ΩΚ8-ΠΩΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου