Θέμα: Μη αναπροσαρμογή του καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2019
Ημ/νια: 21/11/2018 09:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΤΕΝΩΚ8-ΑΨΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου