Θέμα: Μη αναπροσαρμογή του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2019
Ημ/νια: 21/11/2018 09:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Α6ΡΩΚ8-2Λ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου