Θέμα: Μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και διοικητικά πρόστιμα και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019
Ημ/νια: 21/11/2018 09:53:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΘΚ9ΩΚ8-Λ3Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου