Θέμα: Μη αναπροσαρμογή της τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ και τη διατήρηση της ισχύουσας για το έτος 2019
Ημ/νια: 21/11/2018 09:54:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΙΗΩΚ8-ΣΘ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου