Θέμα: Μη αναπροσαρμογή και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2019
Ημ/νια: 21/11/2018 09:55:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 625ΓΩΚ8-Ω5Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου