Θέμα: Μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων και διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019
Ημ/νια: 21/11/2018 09:57:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΚΔΩΚ8-ΞΗΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου