Θέμα: 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
Ημ/νια: 02/10/2018 10:35:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΔΔΩΚ8-8ΣΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη