Θέμα: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 02/10/2018 10:37:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΓΜΩΚ8-Α6Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη