Θέμα: Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 02/10/2018 10:38:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΟΛΩΚ8-ΞΨΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη