Θέμα: Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 28/09/2018 08:27:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓ6ΩΚ8-4Ξ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη