Θέμα: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης
Ημ/νια: 28/09/2018 08:28:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΑΙΩΚ8-2ΦΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη