Θέμα: 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
Ημ/νια: 28/08/2018 13:47:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Μ6ΞΩΚ8-ΡΩΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη