Θέμα: Αποδοχή παραίτησης, ορισμός μέλους και Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «ΔΕΥΑΞ», και τροποποίηση της αριθμ.223/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 22/08/2018 12:50:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΓΣΩΚ8-Α0Τ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη