Θέμα: Αποδοχή παραίτησης, ορισμός μέλους και αντικατάσταση Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και τροποποίηση της αριθμ.45/2017 προγενέστερη απόφασή του
Ημ/νια: 21/08/2018 12:43:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 730ΜΩΚ8-Α73

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη