Θέμα: Αποδοχή παραίτησης, ορισμός και αντικατάσταση Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και τροποποίηση της αριθμ.46/2017 προγενέστερη απόφασή του
Ημ/νια: 21/08/2018 12:47:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧ40ΩΚ8-ΖΙΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη