Θέμα: Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας προσωρινών λυόμενων κατασκευών, κατά περίπτωση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 10/08/2018 12:18:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΤΠΩΚ8-ΓΚΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη