Θέμα: Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας προσωρινών λυόμενων κατασκευών, κατά περίπτωση της κεντρικής πλατείας του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 10/08/2018 12:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ8ΡΩΚ8-ΑΤΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη