Θέμα: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου από μέλος του ΔΣ των ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης» καθώς και από επιτροπές του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 10/08/2018 12:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ1Γ0ΩΚ8-ΝΟΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη